Familiale, Relatie- & Scheidingsbemiddeling

relatieslideWanneer er in een gezin of familie discussies zijn waar men zelf niet uit raakt , kan dit emotioneel zeer zwaar wegen. Apart maakt alle thema's bespreekbaar die een goed functioneren in de weg  staan. Concreet  gaat het over conflicten tussen broers, zussen; discussies over erfenissen; afspraken rond de zorg voor ouders, ...

Uit onderzoek blijkt dat vele Nieuw Samengestelde Gezinnen maar al te vaak weer op een mislukking uitdraaien, weeral de zoveelste ontgoocheling voor alle betrokkenen niet in het minst de kinderen . Maar al te vaak rijzen er problemen in nieuw samengestelde gezinnen omdat deze al te vaak de puzzelstukken niet in elkaar weten te schuiven. Apart helpt je te verwoorden wat elke betrokkene nodig heeft in zo'n gezinssituatie waardoor de puzzel terug klopt.

Wanneer het in een relatie niet meer goed gaat en je nog geen duidelijk echtscheidingsbesluit hebt, kan je opteren voor relatiebemiddeling. Er wordt dan samen afgetast wat de knelpunten zijn, welke verwachtingen men koestert, welke mogelijkheden er zijn om samen verder te gaan.

Indien men samen als koppel niet meer verder wil en wenst te scheiden, kan men opteren voor scheidingsbemiddeling. Er wordt dan samen met de bemiddelaar bekeken welke stappen best worden gezet. Deze zijn immers verschillend voor gehuwden en niet gehuwden, men kan ook kiezen voor een definitieve of een voorlopige scheiding. Via bemiddeling kies je voor dialoog: samen tot een akkoord komen dat financieel en emotioneel in het belang is van alle betrokkenen. Het samen kiezen voor een oplossing maakt dat de gemaakte afspraken ook veel beter gerespecteerd worden.
Alle juridische aspecten die bij een overeenkomst noodzakelijk zijn, worden samen uitgewerkt zoals de goederenverdeling, het huis en de kinderen. De bemiddelaar geeft hierbij de nodige informatie waardoor men gefundeerde beslissingen kan nemen.

Boek: Een week mama, een week papa?

eenweekWat kinderen bij een scheiding echt nodig hebben (Auteurs: Claire Wiewauters, Monique Van Eyken)

Over het boek
Als twee ouders uit elkaar gaan, is dat voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, een heftige gebeurtenis die hun veilige en vertrouwde wereld op zijn kop zet. Het goede nieuws is dat je als ouder heel wat kunt doen om de veerkracht van je kind te helpen herstellen. Het liefst van al krijg je hiervoor een pasklaar antwoord dat leidt naar succes. Maar zo werkt het niet. Elk kind en elk gezin is anders. Maatwerk dus.

Dit boek vertrekt vanuit de ervaring van kinderen en geeft ouders een beter inzicht in wat een scheidingsproces met kinderen doet. Het boek zoekt naar een antwoord op wat kinderen bij scheiding écht nodig hebben. Verbinding is hierbij het sleutelwoord. De auteurs laten zich inspireren door hun jarenlange ervaring in het werk met kinderen en ouders en door de inzichten uit recent onderzoek. Hoe vertel je je kinderen dat je gaat scheiden? Hoe kom je tot een goede verblijfsregeling, die aangepast is aan de leeftijd van je kind? Hoe ga je om met de boosheid en het verdriet van je kind?

Dit boek maakt ook duidelijk welke stappen ouders kunnen nemen bij conflict en de meerwaarde van bemiddeling voor ouders en kinderen.